אתר זה נועד ומיועד לשמש אתכם ולנוכחיותכם בריכוז פרטי הסוסים הגזעים בלבד !

המונח "ספר העדר" הינו מקצועי ובו מתבצעת הריכוזיות ברישום, מעקב, פיקוח, והנפקת תעודות רשמיות המאשרות את פרטי הסוס, ושושלת היוחסין שלו.
הרישום בפועל מתקיים בכל ארגון רשמי ומוכר שאמון על הרישום הנ"ל, ולכן הגולשים מתבקשים לעדכן באתר זה אך ורק !! סוסים שנרשמו ואוחזים בתעודה רשמית מאת האירגון שאליו הסוס משתייך.

למען הסר ספק מובהר כי סוסים - ספר העדר הינו פרטי ובבעלות סוסים horses.org.il, והוקם לנוחיות בעלי הסוסים בישראל כמאגר מידע בלבד, ואיננו מייצג ו/או עוסק ברישום סוסים במקום ו/או בשם ארגון רשמי כלשהו המיוצג על ידי עמותה רשמית בארץ לאותו גזע סוס, נהפוך הוא - בעלי בעלי הסוסים הגזעים מוזמנים לעדכן באתר רק לאחר ובאם יש ברשותם תעודת רישום מאת האירגון אליו גזע הסוס משתייך.

מובהר כי אין סוסים horses.org.il אחראית במישרין ו/או בעקיפין לתוכן המידע באתר, ואין בידיה אפשרות לאמת את נכונות הפרטים שהוכנסו למאגר המידע על ידי הגולשים באופן עצמאי וישיר.

לסיום (כפי שנאמר בהתחלה) נבקשכם בכל לשון של בקשה שלא ! להוסיף פרטי סוס שאין בידי בעליו תעודת רישום עדכנית וברת תוקף גם אם הסוס בעבורו היה רשום ו/או נולד להורים טהורי גזע אך כעת מסיבה כלשהי איננו אוחז בתעודת רישום עדכנית ורשמית.


הוספת פרטי הסוס הינה בחינם, וללא כל צורך ברישום מוקדם לאתר.

האתר סוסים horses.org.il מבצע רישום בתשלום לסוסים גזעים שלהם אין עמותה בישראל מול האירגון בחו"ל אליו סוג הסוס משתייך.


 
גלישה נעימה

סוסים horses.org.il