ברוכים הבאים לאתר "סוסים – זיהוי".

אתר זה נועד ומיועד לשמש כמאגר מידע אינטרנטי לכלל הסוסים בישראל לעניין הזיהוי.
כמקובל בעולם גם אנו בישראל מבקשים להסדיר את זיהוי הסוסים על ידי בעליהם במאגר מידע.
צורות הזיהוי המקובלות הינם "שבב" ו/או בדיקת
D.N.A , ובעתיד באם יתווסף אלמנט זיהוי נוסף שיהיה מקובל על ידי ה"התאחדות ישראלית לרופאי סוסים" ו"השירותים הוטרינריים" אזי יתווסף גם הוא כאפשרות נוספת באתר

לאחר ביצוע הזיהוי על ידי הוטרינר של כל בעל סוס, יהיה בידי בעליו מספר השבב ו/או הבדיקה
ואז יוכל להירשם ולרשום את הסוס/ה באתר, ולעדכן את פרטי הסוס, בעליו, כתובתו, אימייל,טלפונים, ומס הזיהוי.

כל בעל סוס שירשם לאתר יוכל בכל עת, באמצעות השם והסיסמה שבחר, לצפות ולעדכן את
פרטי הכרטיס שלו עצמו בלבד !
ובאחריותו רישום מדויק ומעודכן של פרטיו ופרטי הסוס שבבעלותו.

המידע באתר "סוסים – זיהוי" יהיה חסוי, וכלל הגולשים לא יוכלו לצפות בו, ו/או להתעדכן
לגביו באופן שוטף, למעט הוטרינרים – "התאחדות ישראלית לרופאי סוסים".

באם חלילה נגנב ו/או נפטר הסוס, יהיו רשאים לקבל את המידע אודותיו אך ורק הגורמים הבאים:
# התאחדות ישראלית לרופאי סוסים
# השירותים הוטרינרים
# משטרת ישראל
# חברת הביטוח

אתר זה בבעלות סוסים הפורטל הישראלי בע"מ, ובאחריותו תיפעולו השוטף של האתר.
דמי ההרשמה לאתר "סוסים – זיהוי" הינו חד פעמי לכל סוס
49 ש"ח בלבד, בכל ימי חייו.

להרשמה לחץ כאן